Uncategorized

Papper, papper, papper

Innan KonMari hade vi papper ÖVERALLT. “Hot spots” kallade vi dem. Högarna som blev på hallbyrån, uppe på mikrovågsugnen, på vardagsrumsbordet, i arbetsrummet…reklam, räkningar, erbjudanden och “kom-i-håg”listor etc.

KonMarimetoden förespråkar en tidskriftssamlare för “Aktuellt”. En mapp för “Sparas en viss tid” och en plastficka för “Sparas för alltid”. Inte mer. Detta kan förstås modifieras efter behov, men syftet är att minimera antalet papper radikalt.

Idag har vi:
– en tidskriftssamlare i köket med “Aktuellt” som gås igenom varje vecka (se foto som jag postade i Facebookgruppen “KonMari Sverige” i julas)
– inkomna räkningar i en plastficka i vår familjepärm. Efter att de betalas i slutet av månaden läggs de i en gummibandsmapp märkt “Räkningar 2018”
– en pärm gällande handlingar kring huset (kvitton för inköp, ritningar, bygglov etc.)
– en mapp för “Originaldokument” – sparas för alltid, såsom intyg, betyg etc.
– en “sparas viss tid” plastficka med garantier etc.

Och det är i princip allt. Tidigare hade vi hyllmeter efter hyllmeter med uppmärkta svarta ringpärmar, ner på minsta mikronivå med galaktiska registersystem. Vi lade ner eoner av tid på att sortera in papper som vi aldrig sedan sökte efter. Den tiden lägger vi på annat idag.

Vilka dokument skulle du kunna lägga in under “Aktuellt”, “Sparas viss tid”, “Sparas för alltid”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *