Företagsbokningar

Jag föreläser gärna om metoden för större grupper t.ex. företag.
Kontakta mig så kan vi diskutera fram något som kan passa er.