Böcker

Kategori två: böcker

Andra kategorin är böcker. Även här samlar vi alla böcker från hela hemmet på en och samma plats.
Det är viktigt att vi även befriar dem från sin hylla. Det ger dem helt ny energi och ett
annat sammanhang. Vi rör vid alla. Sedan får du känna efter vad som känns
“tokimeki” för dig, det som “spark joy”. Bara de som får dig att känna riktig läsiver och en varm känsla i magen, stannar.